Suczestip: Termijn deponeren jaarrekening verkort

Heeft u één of meerdere B.V.’s? Dan is het belangrijk om te weten dat u de jaarrekening van deze B.V.’s met ingang van dit jaar één maand eerder moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt namelijk voor alle jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016.

Uiterlijke datum van deponeren

Voor welke datum de jaarrekening 2016 uiterlijk gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel wordt bepaald door wie bij de B.V. aandeelhouder en statutair bestuurder zijn:

  1. Zijn de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) bij de B.V. dezelfde (rechts)persoon of (rechts)personen dan geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar opgesteld/vastgesteld moet zijn en uiterlijk 8 dagen na opstelling/vaststelling gedeponeerd moet zijn. De uiterste datum van deponering is in dit geval dus 8 november 2017 (uitgaande van jaarrekening 2016 met balansdatum 31 december 2016);
  2. Zijn de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) niet dezelfde (rechts)persoon of (rechts)personen dan geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar opgesteld moet zijn en uiterlijk 2 maanden na opstelling vastgesteld moet worden door de vergadering van aandeelhouders. In dit geval is de uiterste datum van deponering 31 december 2017.

Zijn de jaarrekeningen van uw B.V.’s nog niet gedeponeerd over 2016? Of heeft u vragen over deze Suczestip? Neem dan direct contact op met uw contactpersoon bij Koenen en Co.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.