Horizontaal toezicht

Nexia Nederland en de Belastingdienst tekenen convenant

Nexia Nederland heeft als eerste een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht. De kern van de afspraken is dat de kwaliteit van de aangiften, die kantoren van Nexia Nederland indienen, zodanig is dat de Belastingdienst die aangiften zonder nader onderzoek kan afdoen.

Dankzij het samenwerkingsverband Nexia Nederland, waar Koenen en Co deel van uitmaakt, kunnen wij u ook de mogelijkheid bieden u aan te sluiten bij dit convenant. U en de Belastingdienst gaan dan met elkaar om op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Wilt u meer weten over deze extra service van ons kantoor, neem dan even contact op met uw relatiebeheerder. Hij of zij vertelt u er graag meer over.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.