Corporate finance

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de bancaire wereld, het bedrijfsleven en de non-profitsector en helpen onze klanten bij onderstaande uitdagingen.

Koop en Verkoop begeleiding

Bij een verkoop van uw onderneming maken wij een diepgaande analyse en zorgen daar waar nodig voor waarde verhogende correcties. Naast het bepalen van de verkoopstrategie benaderen wij voor u ook potentieel geïnteresseerde partijen. Hierna voeren we de oriënterende gesprekken, evalueren en selecteren de kandidaten. We onderhandelen voor u en stellen de intentieverklaring op. 

In de laatste fase begeleiden wij het Due Diligence onderzoek, stellen definitieve overeenkomsten op en zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling van de transactie.
Naast verkoop- en aankoopbegeleiding begeleiden wij ook Management Buy Out (MBO) en Management Buy In (MBI) projecten.

Funding en finance

Wij begeleiden u:

  • Gedurende de groei en de gestegen behoefte aan werkkapitaal
  • Met investeringsprogramma's
  • Bij herfinanciering van de onderneming
  • Met herkapitalisatie en vermogensversterking of acquisitiefinanciering

Onze begeleiding omvat het gehele proces. Van het helder krijgen van de kredietbehoefte nu én in de toekomst, het opstellen van de documentatie voor de financiers en investeerders tot en met de selectie en implementatie van de gekozen financiële oplossing. Wij maken hierbij gebruik van financiële tools om ook vanuit verschillende scenario’s de doorkijk naar de toekomst maximaal te onderbouwen. Een optimale financiële structuur is leidend voor onze inspanningen.

Waardering

De combinatie van waarderingskennis en ervaring in het tot stand brengen van transacties stelt ons in staat een reële waarde van de onderneming op te stellen. Waarderingen worden uitgevoerd bij koop en verkoop transacties. Daarnaast geven ook fiscale of juridische aspecten aanleiding de onderneming te waarderen: optieregelingen, participatie door een investeerder of participatiemaatschappij, (financiële) herstructureringen, boedelscheidingen en successiewetgeving

Een apart item is Value Based Management. Een managementtool die maximaal inzet op waarde optimalisatie. Het bepalen van een reële waarde vereist een uitvoerige kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de onderneming en haar omgeving. Inzicht in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en haar financiële resultaten in het verleden, verschaffen een rationele basis voor de toekomstige financiële prestaties en de waardering van het bedrijf.

Meer weten?

Neem contact opnemen met Roy Joppen of Silvano Cergnul voor meer informatie.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.