13 juli 2023

Voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

13-07-2023 | De voorgestelde wijzigingen zullen in de jaren 2024, 2025 en 2026 naar waarschijnlijkheid worden geïmplementeerd. In de kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën is een concreter beeld gegeven van de beoogde wijzingen. Hieronder zullen wij een aantal van deze voorgestelde wijzigingen behandelen.
17 mei 2023

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

17-05-2023 | De laatste tijd is er veel te doen geweest over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Al eerder werd duidelijk dat de regeling aangepast zou worden. Hierover heeft het kabinet zich in de voorjaarsnota van 2023 uitgesproken. In dit artikel brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.