24 februari 2023

Voorlopig geen belastingrente verhoging bij aanslagen vennootschapsbelasting

UPDATE 24-02-2023 | Er was sprake dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Inmiddels is bekend geworden dat de belastingrente niet wordt verhoogd, maar op het huidige percentage van 8% zal blijven. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren. Later dit voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw bekeken.
18 juli 2022

Voorstel nieuwe wijze van belastingheffing (privé)vermogen in box 3

Vanaf nu dient de box 3-heffing zo veel mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De regering heeft onlangs een voorstel gedaan hoe de nieuwe regels eruit zouden moeten gaan zien.