10 juli 2023

Terugvragen buitenlandse btw: onderneem op tijd actie! Deadline 30 september 2023

10-07-2023 | Heeft u facturen ontvangen in 2022 met btw uit een ander EU-land, dan kunt u deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit verzoek om teruggaaf dient uiterlijk 30 september 2023 te worden ingediend. Is het verzoek te laat binnen, dan bestaat er geen mogelijkheid meer om deze btw alsnog terug te krijgen.
13 maart 2023

Aanmaning Belastingdienst over wanbetaling coronaschuld laat ondernemers schrikken

13-03-2023 | Recent ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Ook meerdere ondernemers die netjes hun coronabelastingschuld aflossen, hebben een dreigende aanmaning gekregen.
10 januari 2023

Werkgevers opgelet: uw betalingen aan derden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst

Werkgevers let op: met ingang van 1 januari moeten uw betalingen aan derden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst. Lees verder wat, wanneer en hoe u moet melden.
9 oktober 2022

Terugkijken webinar & informatie Belastingplan 2023: de gevolgen voor het MKB

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2023 gepresenteerd. Helaas geen goed nieuwsbericht voor het MKB.
12 september 2022

Buitenlandse btw terugvragen? Mogelijk tot 1 oktober 2022!

Heeft u in 2021 in een ander EU land ingekocht en daarvoor buitenlandse btw betaald? Vraag dan vóór 1 oktober 2022 de btw terug!
18 juli 2022

Voorstel nieuwe wijze van belastingheffing (privé)vermogen in box 3

Vanaf nu dient de box 3-heffing zo veel mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De regering heeft onlangs een voorstel gedaan hoe de nieuwe regels eruit zouden moeten gaan zien.