13 maart 2023

Heeft u uw WOZ-beschikking al ontvangen?

13-03-2023 | De WOZ-waarde van uw (bedrijfs)pand is bepalend voor tal van heffingen. Het is dan ook cruciaal dat uw WOZ-waarde juist is vastgesteld. Heeft u een vermoeden dat uw WOZ te hoog is vastgesteld, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.
18 november 2022

Q & A over de huidige stand van zaken belastingheffing box 3

UPDATE 17-11-2022: De nieuwe wijze van belastingheffing in box 3, de spaarvariant, roept nogal wat vragen op. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen.
5 september 2022

Thuiswerken over de grens | fiscale afspraken met ingang van 1 juli 2022 vervallen

Tijdens de Coronacrisis zijn afspraken gemaakt tussen de Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten om de gevolgen voor de fiscaliteit voor grensarbeiders te beperken. Met ingang van 1 juli 2022 zijn deze fiscale afspraken verlopen. In deze leest u wat dit voor u en uw grenswerkers kan betekenen.
18 juli 2022

Voorstel nieuwe wijze van belastingheffing (privé)vermogen in box 3

Vanaf nu dient de box 3-heffing zo veel mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De regering heeft onlangs een voorstel gedaan hoe de nieuwe regels eruit zouden moeten gaan zien.