9 maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

09-03-2023 | Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers een tegemoetkoming ontvangen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.