27 februari 2023

Een langstlevende testament? Behaal voordeel met goed rekenen!

27-02-2023 | Gehuwden met kinderen hoeven geen testament te maken om er voor te zorgen dat de kinderen op hun deel moeten wachten tot de langstlevende overleden is. Hiermee ontstaat nog al eens de indruk dat bij het overlijden van de eerst overledene er niets hoeft te gebeuren. Toch is het verstandig om te gaan rekenen! Dat zorgt er vaak voor dat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden bij overlijden van de langstlevende.