21 februari 2024

Stap tijdig over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

21-02-2024 | Op 1 juli 2024 sluit de Belastingdienst het oude portaal voor ondernemers definitief. Ook sluit op 1 juli 2024 de beveiligde plek op de website waar ondernemers van buiten de Europese Unie (EU) btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem. Dit betekent dat u voor uw zakelijke belastingen op tijd moet overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk.
18 februari 2024

Box 3 – stand van zaken invulling “werkelijk behaalde rendement”

18-02-2024 | Advocaat-Generaal Pauwels (“de A-G”) heeft op 9 februari 2024 conclusies genomen in een vijftal zaken. De kern van de conclusie van de A-G komt er op neer dat ook voor de Wet rechtsherstel box 3 (beslaat de jaren 2017 – 2022) het werkelijk behaald rendement leidend moet zijn.
31 januari 2024

Actie vereist bij huur en verhuur onroerend goed

31-01-2024 | In december is (ver)nieuw(d) beleid gepubliceerd met betrekking tot de btw-behandeling van de verkoop en verhuur van onroerend goed, ook wel het Vastgoedbesluit genoemd. De wijzigingen zijn uitvoerig. In dit artikel informeren wij u graag verder.
25 januari 2024

Zo beperk of voorkom je verhoging belastingrente per 1 januari 2024

25-01-2024 | Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2024 omhooggegaan van 8% naar 10%. Voor de inkomstenbelasting steeg het percentage van 6% naar 7,5%.
15 januari 2024

Reminder renseigneringsverplichting

15-01-2024 | Vanaf 2022 worden werkgevers jaarlijks verplicht om betalingen aan derden te melden bij de Belastingdienst (de renseigneringsverplichting). De betalingen die u heeft gedaan aan derden in 2023 moet u vóór 1 februari 2024 melden.
18 december 2023

Eindejaarstips 2023 | Welke fiscale voordelen kunt u dit jaar nog realiseren?

18-12-2023 | Het einde van het jaar 2023 is in zicht. Welke fiscale voordelen kun je dit jaar nog realiseren? Hoe spelen we in op de fiscale wijzigingen met ingang van 2024? Je leest het allemaal in onze eindejaarstips 2023.
11 december 2023

Country-by-country reporting verplichtingen

11-12-2023 | Het einde van het jaar nadert en daarom willen we jullie aandacht vragen voor de Country-by-Country reporting (CbC). Voor wie geldt deze wettelijke verplichting? Deze geldt voor multinationale ondernemingen met een totale groepsomzet van meer dan € 750 miljoen.
29 november 2023

Hoe werkt de (forfaitaire methode van de) innovatiebox?

29-11-2023 | In dit artikel gaan we op hoofdlijnen in op de forfaitaire regeling van de innovatiebox. Voor veel belastingplichtigen levert de toepassing van de forfaitaire regeling van de innovatiebox een eenvoudige belastingbesparing op.
29 november 2023

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

29-11-2023 | Als u met zzp’ers of andere zelfstandige opdrachtnemers (hierna: “zzp’ers”) werkt, houdt er dan rekening mee dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2024 geen goedkeuring meer verleent aan de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op ‘’vrije vervanging’’.