20 september 2023

Transfer Pricing: wat is het en hoe werkt het?

20-09-2023 | Doet u zaken met (buitenlandse) groepsonderdelen binnen uw onderneming? Dan heeft u ook met transfer pricing te maken. U moet aantoonbaar kunnen maken dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Onjuiste transfer pricing kan leiden tot fiscale correcties en hoge boetes.
6 september 2023

Prinsjesdag 2023, belastingplan 2024 | Wat weten we al?

06-09-2023 | Tijdens Prinsjesdag (19 september 2023) worden de nieuwe belastingplannen bekend gemaakt, ondanks de demissionaire toestand van het kabinet. De vraag is wat daardoor de omvang van het belastingplan 2024 zal zijn. Welke wijzigingen zijn al wel bekend op fiscaal gebied? In dit artikel hebben wij alvast enkele verwachtingen opgenomen.
14 juli 2023

PE-fonds geen btw-ondernemer en aftrek btw op transactiekosten wordt geweigerd

14-07-2023 | De rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld dat een private equity investeringsfonds (‘PE-fonds’) geen btw-ondernemer is en dus ook geen recht op aftrek van btw op transactiekosten heeft. In dit artikel de feiten en omstandigheden opgesomd.
13 juli 2023

Voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

13-07-2023 | De voorgestelde wijzigingen zullen in de jaren 2024, 2025 en 2026 naar waarschijnlijkheid worden geïmplementeerd. In de kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën is een concreter beeld gegeven van de beoogde wijzingen. Hieronder zullen wij een aantal van deze voorgestelde wijzigingen behandelen.
10 juli 2023

Terugvragen buitenlandse btw: onderneem op tijd actie! Deadline 30 september 2023

10-07-2023 | Heeft u facturen ontvangen in 2022 met btw uit een ander EU-land, dan kunt u deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit verzoek om teruggaaf dient uiterlijk 30 september 2023 te worden ingediend. Is het verzoek te laat binnen, dan bestaat er geen mogelijkheid meer om deze btw alsnog terug te krijgen.
10 juli 2023

Thuiswerkende grensarbeiders: de stand van zaken vanaf 1 juli 2023

10-07-2023 | Tot 1 juli 2023 golden aparte regelingen als gevolg van de COVID-19 crisis op basis waarvan een grensarbeider sociaal verzekerd kon blijven in het vestigingsland van zijn werkgever. Deze regelingen zijn per 1 juli 2023 afgelopen.
17 mei 2023

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

17-05-2023 | De laatste tijd is er veel te doen geweest over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Al eerder werd duidelijk dat de regeling aangepast zou worden. Hierover heeft het kabinet zich in de voorjaarsnota van 2023 uitgesproken. In dit artikel brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
3 mei 2023

Willekeurige afschrijving nieuwe bedrijfsmiddelen

03-05-2023 | Om ondernemers in 2023 extra te stimuleren om te investeren heeft de overheid voor het jaar 2023 een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen waardoor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen mogelijk is. Deze regeling geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.
13 maart 2023

Aanmaning Belastingdienst over wanbetaling coronaschuld laat ondernemers schrikken

13-03-2023 | Recent ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Ook meerdere ondernemers die netjes hun coronabelastingschuld aflossen, hebben een dreigende aanmaning gekregen.