17 mei 2023

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

17-05-2023 | De laatste tijd is er veel te doen geweest over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Al eerder werd duidelijk dat de regeling aangepast zou worden. Hierover heeft het kabinet zich in de voorjaarsnota van 2023 uitgesproken. In dit artikel brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
3 mei 2023

Willekeurige afschrijving nieuwe bedrijfsmiddelen

03-05-2023 | Om ondernemers in 2023 extra te stimuleren om te investeren heeft de overheid voor het jaar 2023 een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen waardoor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen mogelijk is. Deze regeling geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.
13 maart 2023

Aanmaning Belastingdienst over wanbetaling coronaschuld laat ondernemers schrikken

13-03-2023 | Recent ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Ook meerdere ondernemers die netjes hun coronabelastingschuld aflossen, hebben een dreigende aanmaning gekregen.
13 maart 2023

Heeft u uw WOZ-beschikking al ontvangen?

13-03-2023 | De WOZ-waarde van uw (bedrijfs)pand is bepalend voor tal van heffingen. Het is dan ook cruciaal dat uw WOZ-waarde juist is vastgesteld. Heeft u een vermoeden dat uw WOZ te hoog is vastgesteld, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.
6 maart 2023

Nieuwe verplichting werkgevers > 100 werknemers: CO2 uitstoot registratie zakelijk verkeer

06-03-2023 | Naar verwachting moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren vanaf 1 januari 2024. In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Eén van de afspraken is dat in 2023 werk gebonden personenmobiliteit 1 megaton CO2 minder uitstoot.
24 februari 2023

Voorlopig geen belastingrente verhoging bij aanslagen vennootschapsbelasting

UPDATE 24-02-2023 | Er was sprake dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Inmiddels is bekend geworden dat de belastingrente niet wordt verhoogd, maar op het huidige percentage van 8% zal blijven. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren. Later dit voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw bekeken.
10 januari 2023

Werkgevers opgelet: uw betalingen aan derden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst

Werkgevers let op: met ingang van 1 januari moeten uw betalingen aan derden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst. Lees verder wat, wanneer en hoe u moet melden.
18 november 2022

Q & A over de huidige stand van zaken belastingheffing box 3

UPDATE 17-11-2022: De nieuwe wijze van belastingheffing in box 3, de spaarvariant, roept nogal wat vragen op. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen.
20 oktober 2022

Pensioen: onbekend maakt onbemind

“Onbekend maakt onbemind” kenmerkt de arbeidsvoorwaarde pensioen. De kosten voor de pensioenregeling staan helaas vaak niet in verhouding tot de waardering ervan door werknemers.