10 juli 2023

Thuiswerkende grensarbeiders: de stand van zaken vanaf 1 juli 2023

10-07-2023 | Tot 1 juli 2023 golden aparte regelingen als gevolg van de COVID-19 crisis op basis waarvan een grensarbeider sociaal verzekerd kon blijven in het vestigingsland van zijn werkgever. Deze regelingen zijn per 1 juli 2023 afgelopen.