29 november 2023

Hoe werkt de (forfaitaire methode van de) innovatiebox?

29-11-2023 | In dit artikel gaan we op hoofdlijnen in op de forfaitaire regeling van de innovatiebox. Voor veel belastingplichtigen levert de toepassing van de forfaitaire regeling van de innovatiebox een eenvoudige belastingbesparing op.