30 juni 2023

Loondoorbetaling bij ziekte

30-06-2023 | Wanneer een werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten in verband met ongeschiktheid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, bestaat er voor de werknemer recht op loondoorbetaling. In dit artikel meer over de hoogte, duur en mogelijkheid tot het opschorten/stopzetten van de loondoorbetaling.