15 februari 2023

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen per 1 januari 2024!

15-02-2023 | De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 februari 2023 in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Per 1 januari 2024 wijzigt daarmee de Wet minimunloon en minimumvakantiebijslag. De invoering hiervan leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon.