1 november 2022

Turboliquidatie

Het beëindigen van ondernemersactiviteiten kan in veel gevallen zeer eenvoudig verlopen middels ‘turboliquidatie’. Voorwaarde is dat de onderneming geen baten meer heeft zodat de onderneming zonder vereffening opgeheven kan worden.