18 februari 2024

Box 3 – stand van zaken invulling “werkelijk behaalde rendement”

18-02-2024 | Advocaat-Generaal Pauwels (“de A-G”) heeft op 9 februari 2024 conclusies genomen in een vijftal zaken. De kern van de conclusie van de A-G komt er op neer dat ook voor de Wet rechtsherstel box 3 (beslaat de jaren 2017 – 2022) het werkelijk behaald rendement leidend moet zijn.