20 maart 2023

Ruim €270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

20-03-2023 | Om verduurzaming te stimuleren ondersteunt het kabinet ondernemers via verschillende subsidieregelingen. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim € 270 miljoen.
9 maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

09-03-2023 | Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers een tegemoetkoming ontvangen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
18 juli 2022

Subsidie Praktijkleren: voor werkgevers met studerende werknemers

Als werkgever kunt u een subsidie ontvangen voor werknemers die binnen uw bedrijf een opleiding volgen. De zogenoemde Praktijkleren subsidie.
18 juli 2022

LIOF programma LimburgToekomstbestendig

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig programma van de Limburgse regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Met dit programma wil LIOF innovaties aanjagen die bijdragen aan een duurzame(re) maatschappij en toekomstbestendige economie.
18 juli 2022

Subsidie duurzame agrarische investeringen

Ondernemers die enkel vrijgestelde prestaties verrichten hoeven geen btw-aangifte te doen. Dit betekent echter niet dat zij nooit btw verschuldigd zijn. Er zijn diverse signalen van de Belastingdienst gesignaleerd over het opleggen van naheffingsaanslagen.