20 maart 2023

Ruim €270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

20-03-2023 | Om verduurzaming te stimuleren ondersteunt het kabinet ondernemers via verschillende subsidieregelingen. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim € 270 miljoen.
9 maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

09-03-2023 | Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers een tegemoetkoming ontvangen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
18 juli 2022

Subsidie Praktijkleren: voor werkgevers met studerende werknemers

Als werkgever kunt u een subsidie ontvangen voor werknemers die binnen uw bedrijf een opleiding volgen. De zogenoemde Praktijkleren subsidie.