10 juli 2023

Thuiswerkende grensarbeiders: de stand van zaken vanaf 1 juli 2023

10-07-2023 | Tot 1 juli 2023 golden aparte regelingen als gevolg van de COVID-19 crisis op basis waarvan een grensarbeider sociaal verzekerd kon blijven in het vestigingsland van zijn werkgever. Deze regelingen zijn per 1 juli 2023 afgelopen.
5 september 2022

Thuiswerken over de grens | fiscale afspraken met ingang van 1 juli 2022 vervallen

Tijdens de Coronacrisis zijn afspraken gemaakt tussen de Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten om de gevolgen voor de fiscaliteit voor grensarbeiders te beperken. Met ingang van 1 juli 2022 zijn deze fiscale afspraken verlopen. In deze leest u wat dit voor u en uw grenswerkers kan betekenen.