1 november 2022

Turboliquidatie

Het beëindigen van ondernemersactiviteiten kan in veel gevallen zeer eenvoudig verlopen middels ‘turboliquidatie’. Voorwaarde is dat de onderneming geen baten meer heeft zodat de onderneming zonder vereffening opgeheven kan worden.
5 september 2022

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Het wetsvoorstel omvat wijzigingen ten aanzien van de regelgeving bij zogenoemde ‘turboliquidatie’. In deze nieuwsflits meer hierover.