6 juli 2023

Uw BV opheffen bij een eenvoudig besluit? Noteer 15 november 2023!

06-07-2023 | Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Kort samengevat betekent turboliquidatie het op eigen initiatief ontbinden van een rechtspersoon (zoals een NV, BV, vereniging of stichting), waarbij – als de rechtspersoon op het tijdstip van ontbinding geen baten heeft – het tijdstip van de ontbinding samenvalt met de beëindiging van de rechtspersoon.
1 november 2022

Turboliquidatie

Het beëindigen van ondernemersactiviteiten kan in veel gevallen zeer eenvoudig verlopen middels ‘turboliquidatie’. Voorwaarde is dat de onderneming geen baten meer heeft zodat de onderneming zonder vereffening opgeheven kan worden.
5 september 2022

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Het wetsvoorstel omvat wijzigingen ten aanzien van de regelgeving bij zogenoemde ‘turboliquidatie’. In deze nieuwsflits meer hierover.