27 oktober 2023

Per 1 januari 2024 verlaging drempel excessief lenen naar € 500.000

27-10-2023 | De Tweede Kamer heeft thans op 27 oktober jl. een amendement aangenomen waarmee per 1 januari 2024 het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.