13 juli 2023

Voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

13-07-2023 | De voorgestelde wijzigingen zullen in de jaren 2024, 2025 en 2026 naar waarschijnlijkheid worden geïmplementeerd. In de kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën is een concreter beeld gegeven van de beoogde wijzingen. Hieronder zullen wij een aantal van deze voorgestelde wijzigingen behandelen.
5 september 2022

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 gepresenteerd door de Minister van Financiën. Hierin heeft het kabinet alvast een aantal voorgenomen fiscale wijzigingen gedeeld. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.