18 juli 2022

Wet Betaald Ouderschapsverlof (Wbo)

Per 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Als gevolg van deze nieuwe wet zal het ouderschapsverlof (deels) doorbetaald worden.