6 maart 2023

Nieuwe verplichting werkgevers > 100 werknemers: CO2 uitstoot registratie zakelijk verkeer

06-03-2023 | Naar verwachting moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren vanaf 1 januari 2024. In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Eén van de afspraken is dat in 2023 werk gebonden personenmobiliteit 1 megaton CO2 minder uitstoot.