31 mei 2023

Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

31-05-2023 | Reeds in 2008, middenin de financiële crisis, ontstond de discussie over de noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel. Na jarenlang debatteren en onderhandelen is de aanstaande hervorming van ons pensioenstelsel door middel van de Wet toekomst pensioenen een feit.
31 mei 2023

Flexibele arbeidsvoorwaarden: cafetariaregeling en keuzebudget

31-05-2023 | Uw organisatie scoort punten als u flexibele arbeidsvoorwaarden aanbiedt: het leidt tot meer tevredenheid onder de werknemers en meer betrokkenheid bij hun arbeidsvoorwaarden. De werknemers kunnen kiezen voor arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de behoeften in hun levensfase en toekomstige doelen.
25 mei 2023

Wet toekomst pensioenen behandeld in Eerste Kamer op 22 en 23 mei

26-05-2023 | De Wet toekomst pensioenen heeft onlangs de plenaire behandeling in de Eerste Kamer ondergaan. Op 22 en 23 mei vonden de debatten plaats, de derde termijn en het stemmen zijn gepland op 30 mei 2023.
17 mei 2023

Wet toekomst pensioenen nadert spannende slotfase in Eerste Kamer!

18-05-2023 | Het langlopende traject met betrekking tot het pensioenakkoord staat op het punt om tot een einde te komen. Na jaren discussies en uitgebreide debatten is het moment aangebroken waarop de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in behandeling neemt.
21 april 2023

Uitspraak Hoge Raad: bezorgers Deliveroo zijn werknemers, geen ZZP’ers

21-04-2023 | De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De centrale vraag was of de maaltijdbezorgers kwalificeren als zzp’er, dan wel als werknemer. Het laatste is het geval. De bezorgers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een overeenkomst van opdracht.
20 maart 2023

Ruim €270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

20-03-2023 | Om verduurzaming te stimuleren ondersteunt het kabinet ondernemers via verschillende subsidieregelingen. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim € 270 miljoen.
9 maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

09-03-2023 | Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers een tegemoetkoming ontvangen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
28 februari 2023

Waarom gebruik maken van Koenen en Co Executive Search?

28-02-2023 | In tijden van verandering binnen uw organisatie kan een slechte werving nadelige gevolgen. Herstellen kan dan veel tijd en geld kosten. Wij vertellen u graag waarom onze klanten ervoor kiezen om hun wervingsvraagstukken uit te besteden. In sommige situaties is het namelijk beter om een extern bureau in te schakelen. Zij kunnen dan het voorbereidende werk uitvoeren dat nodig is om een sterke professional te werven.
27 februari 2023

5 redenen waarom een controller for a day uitkomst kan bieden!

27-02-2023 | Controller for a day biedt u flexibele mogelijkheden met de kennis van een fulltime controller. Steeds vaker merken wij dat er  een opkomende vraag is naar adequate stuurinformatie en de daarbij behorende ondersteuning, maar veel ondernemers nog -niet bekend zijn met de vele voordelen die een controller for a day kan bieden.