29 november 2023

Werkgevers opgelet: heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2024 al ontvangen?

29-11-2023 | Iedere werkgever ontvangt jaarlijks (rond eind november) van de Belastingdienst de beschikking inzake de Werkhervattingskas. In deze beschikking staat welke premie Werkhervattingskas u verschuldigd bent over het aankomende jaar. Heeft u de beschikking al ontvangen?
28 november 2023

Salaris nieuwsbrief 2023/2024 | inclusief actuele wijzigingen in 2024

28-11-2023 | Met het jaareinde in zicht zien we de afronding van uw salarisadministratie voor het jaar 2023 weer tegemoet. Tevens werken wij toe naar het opstarten van uw salarisadministratie voor 2024. Om dit alles succesvol te laten verlopen, verdient een aantal zaken extra aandacht.
27 september 2023

Minimumuurloon op komst per 1 januari 2024

27-09-2023 | Op 1 januari 2024 is het zover, dan wordt er een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er een minimumloon per uur dat gelijk is voor alle werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie. Met de invoering van het minimumuurloon komt er een einde aan de wettelijke minimumloonbedragen per maand, week en dag.
30 juni 2023

Loondoorbetaling bij ziekte

30-06-2023 | Wanneer een werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten in verband met ongeschiktheid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, bestaat er voor de werknemer recht op loondoorbetaling. In dit artikel meer over de hoogte, duur en mogelijkheid tot het opschorten/stopzetten van de loondoorbetaling. 
31 mei 2023

Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

31-05-2023 | Reeds in 2008, middenin de financiële crisis, ontstond de discussie over de noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel. Na jarenlang debatteren en onderhandelen is de aanstaande hervorming van ons pensioenstelsel door middel van de Wet toekomst pensioenen een feit.
31 mei 2023

Flexibele arbeidsvoorwaarden: cafetariaregeling en keuzebudget

31-05-2023 | Uw organisatie scoort punten als u flexibele arbeidsvoorwaarden aanbiedt: het leidt tot meer tevredenheid onder de werknemers en meer betrokkenheid bij hun arbeidsvoorwaarden. De werknemers kunnen kiezen voor arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de behoeften in hun levensfase en toekomstige doelen.
25 mei 2023

Wet toekomst pensioenen behandeld in Eerste Kamer op 22 en 23 mei

26-05-2023 | De Wet toekomst pensioenen heeft onlangs de plenaire behandeling in de Eerste Kamer ondergaan. Op 22 en 23 mei vonden de debatten plaats, de derde termijn en het stemmen zijn gepland op 30 mei 2023.
17 mei 2023

Wet toekomst pensioenen nadert spannende slotfase in Eerste Kamer!

18-05-2023 | Het langlopende traject met betrekking tot het pensioenakkoord staat op het punt om tot een einde te komen. Na jaren discussies en uitgebreide debatten is het moment aangebroken waarop de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in behandeling neemt.
21 april 2023

Uitspraak Hoge Raad: bezorgers Deliveroo zijn werknemers, geen ZZP’ers

21-04-2023 | De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De centrale vraag was of de maaltijdbezorgers kwalificeren als zzp’er, dan wel als werknemer. Het laatste is het geval. De bezorgers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een overeenkomst van opdracht.