21 april 2023

Uitspraak Hoge Raad: bezorgers Deliveroo zijn werknemers, geen ZZP’ers

21-04-2023 | De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De centrale vraag was of de maaltijdbezorgers kwalificeren als zzp’er, dan wel als werknemer. Het laatste is het geval. De bezorgers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een overeenkomst van opdracht.
6 maart 2023

Nieuwe verplichting werkgevers > 100 werknemers: CO2 uitstoot registratie zakelijk verkeer

06-03-2023 | Naar verwachting moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren vanaf 1 januari 2024. In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Eén van de afspraken is dat in 2023 werk gebonden personenmobiliteit 1 megaton CO2 minder uitstoot.