17 maart 2023

Wetsvoorstel Tijdelijke regeling turboliquidatie

17-03-2023 | De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag, 14 maart, ingestemd met het Wetsvoorstel Tijdelijke regeling turboliquidatie (“het wetsvoorstel”). Dit gaf ons aanleiding tot het schrijven van een tweede artikel over de turboliquidatie. Dit keer in een nieuw jasje.
15 februari 2023

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen per 1 januari 2024!

15-02-2023 | De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 februari 2023 in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Per 1 januari 2024 wijzigt daarmee de Wet minimunloon en minimumvakantiebijslag. De invoering hiervan leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon.