13 maart 2023

Heeft u uw WOZ-beschikking al ontvangen?

13-03-2023 | De WOZ-waarde van uw (bedrijfs)pand is bepalend voor tal van heffingen. Het is dan ook cruciaal dat uw WOZ-waarde juist is vastgesteld. Heeft u een vermoeden dat uw WOZ te hoog is vastgesteld, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.