fbpx

Archive

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmer

Op 10 december 2019 is het wetsvoorstel “Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entitei