Archive

Iedere werkgever ontvangt jaarlijks eind november/begin december van de belastingdienst de beschikking inzake de Werkhervattingskas (Whk). In deze bes

De top 10 eindejaarstips van 2020 opgesomd door Koenen en Co. Er wordt rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor 2021.

De meeste ondernemingen en organisaties die gedreven worden via een rechtsvorm (zoals BV, stichting en vereniging) zijn verplicht om hun eigenaren of
Deel in uw netwerk