In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet haar voornemen vastgelegd om per 2019 de looptijd van de 30%-regeling te verkorten naar 5 jaar. Niet enkel voor nieuwe gevallen maar ook voor bestaande gevallen, zonder te voorzien in overgangsrecht.

Heroverwegingen

Het pakket vestigingsklimaat, waarvan deze maatregel deel uitmaakte, is door het kabinet heroverwogen. Een veel besproken maatregel, de afschaffing van de dividendbelasting, vindt alsnog geen doorgang. Het extra geld dat hiermee beschikbaar komt, wordt aan andere maatregelen besteed om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren.

Een van die maatregelen is een minder drastische versobering van de 30%-regeling. Er wordt namelijk alsnog in overgangsrecht voorzien. Bestaande gevallen die op grond van het oorspronkelijke plan in 2019 of 2020 de faciliteit zouden verliezen, zullen door de komst van overgangsrecht minder hard geraakt worden. Het is echter nog afwachten hoe het overgangsrecht er exact uit gaat zien.

Andere maatregelen die werkgevers raken

In de heroverweging worden ook andere maatregelen genoemd waardoor een deel van de besparing naar werkgevers vloeit. Zo reserveert het kabinet vanaf 2021 structureel een bedrag van €200 miljoen om werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Het kabinet gaat overigens nog niet in op de wijze waarop dit dan zal gebeuren.

Tevens zal het kabinet de tweede schijf van de S&O afdrachtvermindering verhogen naar 16%. Dit betekent een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting voor innovatieve werkgevers die kosten maken ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.