Het einde van het jaar is in zicht en u gaat weer aan de slag met de financiële jaarafsluiting. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afsluiting van de Werkkostenregeling (WKR) 2019. Tijdens deze afsluiting bepaalt u of er eindheffing is verschuldigd.

Hou rekening met nieuwe veranderingen

De WKR is geïntroduceerd in 2011 en is sinds 2015 verplicht voor alle ondernemers met werknemers. Gedurende de eerste jaren sinds de introductie van de WKR is de Belastingdienst ‘coulant’ omgegaan met betrekking tot een aantal WKR-verplichtingen. Eén van deze verplichtingen betreft de aanwijsplicht. De WKR-regels stellen namelijk dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw personeel vooraf gekwalificeerd moeten worden als gerichte vrijstelling, nihilwaardering of dat u uw vrije ruimte inzet ten aanzien van de personeelsuitgave. Deze ‘aanwijzingen’ moeten blijken uit de (financiële) administratie. De laatste tijd controleert de Belastingdienst steeds actiever op deze aanwijzingsplicht. Daarom zijn wij druk bezig met het vernieuwen van de WKR-tool om uw financiële administratie in lijn te krijgen met uw WKR-administratie. Voor nu is het zaak dat u uw WKR-administratie goed bijhoudt. Hou daarom goed bij hoe de personeelsuitgaven gekwalificeerd moeten worden in uw financiële administratie. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u ons te allen tijden bereiken.

WKR 2019

Ook voor 2019 bent u verplicht om een WKR-administratie bij te houden om te berekenen of u mogelijk eindheffing moet betalen. Onze WKR Tool helpt u bij de controle op uw WKR administratie. Middels de online vragenlijst controleert u uw WKR administratie stap voor stap. Het resultaat uit deze tool is een eenvoudig overzicht waarin de specifieke WKR posten, die in uw organisatie spelen, inzichtelijk worden. Op de wijze kan worden beoordeeld of uw WKR administratie (inclusief overzicht van bestedingen aan uw personeel) volledig is en of alles op de juiste wijze fiscaal wordt behandeld. Daarnaast kunt u ook berekenen of er eindheffing is verschuldigd. Heeft u de tool ingevuld? Dan zullen wij nog een extra controle uitoefenen.

WKR Tool

Koenen en Co heeft de WKR Tool ontwikkeld. Een handige online scan waarmee je als bedrijf een compleet beeld krijgt hoe optimaal je de werkkostenregeling toepast. Op basis van de uitkomsten van de WKR Tool geven we de ondernemer advies hoe het nóg beter kan en waar je nog voordeel kunt behalen. Een hele handige tool waarmee U zeker weet dat u niets vergeet en dat u alles op een juiste wijze vastlegt. 

Vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Joyce of Lucas.

Joyce van Hooff

mr. Joyce van Hooff

Loonbelastingadviseur

mr. Joyce van Hooff

Loonbelastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.