Al eerder hebben we gemeld dat zelfstandigen die in de periode van 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 bevallen zijn, in aanmerking komen voor een compensatieregeling. Vanaf 15 mei kunt u in aanmerking komen voor deze compensatie van €5.600.

Bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008

Vanaf 15 mei 2018 kunt u deze compensatie aanvragen op de website van UWV: www.uwv.nl. Vanaf 15 mei kunt u hier ook de voorwaarden voor het verkrijgen van de uitkering nalezen. De sluitingstermijn is 30 september 2018. Bent u te laat met deze aanvraag, dan heeft u helaas pech. Ben dus alert op deze termijn!

Uitbetaling van de compensatie

Betaling van deze compensatie vindt plaats vanaf januari 2019, na controle door het UWV of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze regeling.

Jean Vergoosen

mr. Jean Vergoosen

Manager Personeel en Recht

mr. Jean Vergoosen

Manager Personeel en Recht