Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet besloten dat de belastingrente (die voorheen opliep tot maar liefst 8%) tijdelijk te verlagen naar 0,01%. Dit geeft belastingplichtigen ruimte om voorlopige aanslagen te verlagen dan wel het indienen van aangiftes inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting 2019 voorlopig uit te stellen. Op die manier kunnen belastingplichtigen hun liquiditeiten vasthouden.

 

Pas uw voorlopige aanslagen aan!

Onlangs heeft het kabinet besloten dat de belastingrente per 1 oktober 2020 weer wordt verhoogd naar 4%. Om die reden adviseren wij u uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2019 (opnieuw) te gaan aanpassen zodat deze op korte termijn weer op het juiste belastingniveau liggen. Dit om zoveel als mogelijk te voorkomen dat u vanaf 1 oktober 2020, 4% belastingrente verschuldigd bent. Neem hiervoor contact op met uw klantadviseur of belastingadviseur.

Invorderingsrente ongewijzigd tot 31-12-2021

De rente verschuldigd over openstaande belastingschulden (invorderingsrente) was tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Het kabinet heeft onlangs besloten de verlaging van de invorderingsrente te continueren tot en met 31 december 2021, waardoor er vrijwel geen rentekosten verschuldigd zijn over openstaande belastingaanslagen.

Jouw vragen zijn altijd welkom

mr. Harald Boots

Manager Fiscaal
Deel in uw netwerk