Ondernemers kunnen vanwege de coronacrisis drie maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst voor hun openstaande belastingschulden. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Indien reeds eerder bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, kan dit bijzonder uitstel worden verlengd met nog eens drie maanden. Het verzoek tot uitstel of de verlenging kan in ieder geval nog worden ingediend tot 1 oktober 2020.

Ik wil het uitstel graag met drie maanden verlengen, wat nu?

Verlenging van het uitstel kan met drie maanden worden verlengd middels een online formulier op de site van de Belastingdienst. Indien het bedrag van de belastingschulden op moment van de eerdere aanvraag € 20.000 of hoger was, dient bij het verzoek tot verlenging extra informatie over de toedracht van de betalingsproblemen, een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose te worden overlegd.

Uit ervaring blijkt dat de Belastingdienst normaliter redelijk soepel omgaat met het verzoek tot verlenging, ook indien sprake is van belastingschulden die meer belopen dan € 20.000.

Tot wanneer loopt het uitstel?

Indien het uitstel van betaling of de verlenging hiervan is aangevraagd vóór 1 oktober loopt de uitsteltermijn in ieder geval drie maanden door. Dit betekent dat indien sprake is van een verzoek dat is gedaan in de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020, dit uitstel ook na 1 oktober 2020 doorloopt tot uiterlijk het moment dat deze drie maanden van bijzonder uitstel of verlenging verstreken zijn. Indien op 1 augustus 2020 een verzoek tot bijzonder uitstel of een verlenging van het uitstel is ingediend (en het verzoek is toegewezen), dan loopt de uitsteltermijn tot 1 december 2020. Let wel op: zoals momenteel bekend kan na 1 oktober 2020 geen verzoek tot bijzonder uitstel of verlenging meer worden ingediend.

Is al iets bekend over het beleid met betrekking tot betalingsregelingen?

Binnenkort volgt vanuit de Belastingdienst informatie over het beleid met betrekking tot betalingsregelingen. Momenteel lijkt het erop dat er in de basis een betalingsregeling wordt gevormd met een terugbetaaltermijn van twee jaar, geldend voor alle sectoren. Bij extremere gevallen zou hierop een uitzondering kunnen worden gemaakt.

Jouw vragen zijn altijd welkom

drs. Bart Kranen RA

Partner
Deel in uw netwerk