Aanvragen voordat het te laat is! Bonus zorgprofessionals COVID-19


Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen, schoonmakers en doktersassistenten, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto.

Wat is het?

Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als de zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Hoe werkt het?

Om de bonus uit te kunnen keren dient de werkgevers dus een subsidie aan te vragen. Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan namelijk het beste inschatten wie tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Voor wie?

Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een bonus. Voor deze subsidie zijn er twee doelgroepen, namelijk

  • zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en
  • zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19

De zorgprofessional moet in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeid)overeenkomst of een inhuurconstructie en er geldt een inkomensgrens van bruto 2 keer modaal.

Waar kom ik meer te weten?

Het ministerie heeft een handreiking opgesteld om zorgaanbieders ondersteuning te bieden bij het verstrekken van de COVID-19 bonus. In deze handreiking is tevens een lijst opgenomen met beroepen die in aanmerking komen voor de bonus. Sommige zorgprofessionals komen volgens het functieoverzicht niet in aanmerking terwijl ze wel voldoen aan andere criteria. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen.

Tot wanneer kan ik aanvragen?

Zorgaanbieders kunnen de subsidie nog aanvragen tot en met 29 oktober 2020 via het online aanvraagformulier.

Hulp nodig?

Neem snel contact op met een van onze subsidieadviseurs. Wij helpen u graag!

Koenen en Co / We zijn er voordat je ons nodig hebt.

Léon Kleinjans tel. 088-774 75 12
Tim Koetsenruijter tel. 088-774 78 99

Jouw vragen zijn altijd welkom

Deel in uw netwerk