Het uitlenen van personeel is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen, is herzien. Wij geven u enkele voorbeelden uit het besluit.

Personeel in sociaal-culturele sector

Personeel dat werkzaam is in de sociaal-culturele sector, kan onder voorwaarden zonder heffing van btw worden uitgeleend. In het besluit is een extra voorwaarde toegevoegd. Deze bepaalt dat ook de uitlener zich wat betreft zijn primaire activiteiten moet kunnen beroepen op de vrijstelling die in de btw geldt voor prestaties in de sociaal-culturele sector. Hij mag voorts geen winst beogen of concurrentieverstorend optreden. 

‘Nauw samenhangende’ prestaties

De Wet omzetbelasting kent ook een aantal vrijstellingen, onder andere voor medische diensten en onderwijs. Deze vrijstellingen bevatten veelal een bepaling dat met deze diensten ‘nauw samenhangende’ prestaties evenzeer onder de vrijstelling vallen. Dit om te voorkomen dat een gering onderdeel van de prestatie wel belast zou zijn. Het herziene besluit geeft voor een aantal vrijstellingen aan wanneer het uitlenen van personeel als een ‘nauw samenhangende’ prestatie kan worden aangemerkt.

Jean Vergoosen

mr. Jean Vergoosen

Manager juridisch advies

mr. Jean Vergoosen

Manager juridisch advies

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.