Heeft u in 2019 als ondernemer buitenlandse btw betaald? Dan kunt u deze btw nog vóór 1 oktober 2020 terugvragen!

 

Indien uw onderneming in 2019 facturen met btw uit andere EU-landen heeft betaald, dan kunt u deze btw in veel gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit teruggaafverzoek kan tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Voorwaarden teruggaaf

Om de buitenlandse btw van een ander EU-land terug te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd
  • U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land
  • U gebruikt de in het buitenland gekochte goederen en diensten voor btw-belaste bedrijfsactiviteiten
  • Het teruggaafverzoek bedraagt minimaal €50 voor het hele kalenderjaar of het resterende deel van het kalenderjaar. Een verzoek over het resterende deel van een kalenderjaar moet wel de maand december bevatten
  • Bij een teruggaafverzoek over een periode van minimaal drie maanden maar minder dan een kalenderjaar, moet het teruggaafverzoek een bedrag van minimaal €400 betreffen

U kunt het teruggaafverzoek indienen via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Daarvoor heeft u inloggegevens nodig. Indien u deze niet heeft, kunt u die aanvragen, maar dat kost enige tijd.
De uitspraak op uw verzoek ontvangt u binnen 4 maanden van de belastingdienst van het desbetreffende EU-land.

Btw terugvragen uit het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. Tijdens deze periode verandert er in praktijk nog niets. U kunt dus nog tot en met 31 december 2020 via de website van de belastingdienst btw terugvragen uit het Verenigd Koninkrijk.

Praktische tip:
Aangezien er meerdere teruggaveverzoeken in 2020 (over het kalenderjaar 2020) mogelijk zijn, is – mits voldaan aan de “voorwaarden teruggaaf” – uit liquiditeitsoverwegingen en bij twijfel of het Verenigd Koninkrijk wel aan zijn BTW-teruggaafverplichtingen (tijdig) zal / kan voldoen, het advies om niet tot 31 december 2020 voor het indienen van een of meerdere teruggaafverzoeken te wachten.

Heeft u vragen over het indienen van een teruggaafverzoek? Dan helpen wij u uiteraard graag! Neem hiervoor contact op met uw klantadviseur of belastingadviseur.

Jouw vragen zijn altijd welkom

drs. Marc Puts

Manager Fiscaal
Deel in uw netwerk