Voor werkgevers die werknemers in dienst hebben op basis van een zogenaamd slapend dienstverband is nú het moment aangebroken om de dienstverbanden van deze werknemers te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Er is nu namelijk zekerheid dat deze vergoeding gecompenseerd wordt vanaf 1 april 2020.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie is gelijk aan de vergoeding die de werkgever heeft betaald, maar bedraagt niet meer dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.

Nieuw wetsvoorstel

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor het betalen van de transitievergoeding nadat de werknemer de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen. Werkgevers kunnen de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte op zijn vroegst per 1 april 2020 aanvragen.

Voor alle ontslagen ná 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook voor oudere ontslagzaken, welke terug kunnen gaan tot 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding gecompenseerd. Goed nieuws dus. U krijgt dan voor oudere ontslagzaken de transitievergoeding gecompenseerd. Voor deze oudere zaken moet u vóór 1 oktober 2020 een verzoek indienen tot compensatie. Voor te zijner tijd lopende zaken moet deze aanvraag worden ingediend binnen 6 maanden nadat de vergoeding is verstrekt.

Wat moet u nu doen?

Check voor welke ex-werknemers u deze compensatie kunt aanvragen. De aanvraag kunt u indienen bij UWV, vanaf 1 april 2020, maar uiterlijk op 30 september 2020. Daarnaast adviseren wij u om slapende dienstverbanden te beëindigen. Uiteraard kunnen we u hierbij helpen! 

Jean Vergoosen

mr. Jean Vergoosen

Manager Personeel en Recht

mr. Jean Vergoosen

Manager Personeel en Recht

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.