De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

Winst in de bv

Bv’s betalen momenteel over de eerste €200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is het tarief nu 25%. Volgend jaar dalen deze tarieven naar 16,5 respectievelijk 22,55%. In 2021 dalen ze verder naar uiteindelijk 15 en 20,5%.
Indien u als dga de winst uit uw bv haalt (bijvoorbeeld via dividend), betaalt u momenteel 25% belasting in box 2. Volgend jaar wordt dit tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 uiteindelijk naar 26,9%.

Netto-effect?

Om het netto-effect van deze wijzigingen te laten zien gaan we ervan uit dat een bv in 2019, 2020 en 2021 winst maakt en deze uitkeert aan de dga in privé. Dit levert dan de volgende belastingdruk op:

Jaar  

Winst < €200.000 

Winst > €200.000 

2019 

39,25% 

43,75% 

2020 

38,42% 

42,88% 

2021 

37,87% 

41,89% 

Wijzigingen in de inkomstenbelasting

De tarieven in de inkomstenbelasting dalen daarbij de komende jaren ook. Vanaf 2021 is het tarief in box 1 37,05% tot een inkomen van €68.507. Over het meerdere betaalt u 49,5%.

Aftrekposten box 1

De meeste aftrekposten mag u vanaf 2020 echter niet meer aftrekken tegen het toptarief. U ondervindt hier alleen nadeel van als uw box 1-inkomen meer bedraagt dan € 68.507. Het betreft, naast de al jaren beperkte aftrek van hypotheekrente, persoonsgebonden aftrekposten, bijvoorbeeld zorgkosten en giften, maar ook de specifieke aftrekposten voor ondernemers met een eenmanszaak/Vof of maatschap. Denk met name aan de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, S&O-aftrek en meewerkaftrek. Aftrekposten leveren in 2020 nog maar een voordeel op van maximaal 46%. De drie jaren erna wordt dit verder afgebouwd naar 43, 40 en ten slotte 37,05% in 2023.

Overstappen naar een bv?

De overstap naar een bv wordt vaak pas gemaakt als een deel van de winst niet direct consumptief wordt besteed, maar wordt opgepot. In de bv kan dit namelijk belastingvrij.

Lager omslagpunt

Het omslagpunt ligt niet exact vast en verschilt per situatie, maar ligt momenteel meestal ergens rond €150.000. Dit omslagpunt komt door de wijzigingen de komende jaren in ieder geval lager te liggen. Het toptarief daalt immers slechts met 2,25 procentpunt (51,75 -/- 49,5), terwijl aftrekposten tot 14,7 procentpunt (51,75 -/- 37,05) minder aan aftrek opleveren.
Bovendien profiteert ook de dga voor wat betreft zijn gebruikelijk loon van de lagere tarieven in box 1 en van de tariefsverlaging over de winst van de bv. Een daling van de belastingdruk over uitgedeelde winst van 43,75 naar 41,89% lijkt misschien gering, maar dit betekent 4,4% minder te betalen belasting. Dit is vrijwel gelijk aan de belastingbesparing van 4,5% die wordt gerealiseerd door de verlaging van het toptarief in box 1. Voor de dga staat hier echter geen verlies aan fiscale ondernemersfaciliteiten tegenover, waardoor de overstap naar een bv eerder voordeel oplevert.
De fiscale faciliteiten voor ondernemers leveren in de komende jaren minder belastingbesparing op, zodat de bv eerder aantrekkelijk wordt.

Harald Boots

mr. Harald Boots

Manager belastingadvies

mr. Harald Boots

Manager belastingadvies

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.