Het Multilateraal Verdrag (MLI) is een onderdeel van het zogeheten BEPS-project van de OESO. Met dit project beoogt de OESO belastingontwijking door multinationale ondernemingen tegen te gaan.

Bestaande belastingverdragen

Enkele onderdelen van het BEPS-project kunnen gevolgen hebben voor de toepassing van reeds bestaande belastingverdragen welke Nederland met andere landen is overeengekomen. Het MLI heeft als doel een soepele overgang mogelijk maken van de verdragsgerelateerde onderdelen van het BEPS-project naar deze (bilaterale) belastingverdragen. Hierdoor hoeft niet elke wijziging die voortvloeit uit het BEPS-project voor ieder van toepassing zijnde verdrag te worden overeengekomen.

Het Multilateraal Verdrag

Om te voorkomen dat zo’n 3.500 tot 4.000 (bilaterale) belastingverdragen individueel moeten worden heronderhandeld om deze aan te passen om zo de doelstelling van het tegen gaan van belastingontwijking te kunnen bereiken, is het MLI ontwikkeld. Door het MLI kunnen bestaande (bilaterale) belastingverdragen ineens worden aangepast. Dit gebeurt alleen indien de betrokken landen daarover overeenstemming hebben bereikt. Nederland moet het MLI eerst ratificeren, wil Nederland het MLI kunnen toepassen op de bestaande belastingverdragen die Nederland met andere landen is overeengekomen. Met het aanvaarden van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer op 12 februari 2019 is de eerste stap gezet van deze ratificatieprocedure. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 5 maart 2019 het goedkeuringswetvoorstel bij het MLI aangenomen. Als Nederland vóór 1 april 2019 de ratificatiewet bij de OESO deponeert, zal het MLI vanaf 1 januari 2020 in werking treden.

Gevolgen van het MLI

Het MLI kan voor u gevolgen hebben wanneer uw onderneming deel uitmaakt van een multinationale groep. Ook is voor u van belang wanneer het MLI precies voor Nederland gaat gelden.

Op welk moment het MLI voor Nederland toepassing vindt, is volledig afhankelijk van het antwoord op vragen als:

  • hebben andere landen het MLI ook geratificeerd en, zo ja, wanneer?
  • Geniet uw onderneming buitenlands inkomen in de vorm van dividenden, interest of royalty’s? 
  • Of geniet uw onderneming andersoortig buitenlands inkomen, zoals winst uit een buitenlandse vaste inrichting?

Gezien de complexiteit van deze (toekomstige) wetgeving raden wij aan contact op te nemen met uw adviseur indien uw onderneming nu een beroep doet op toepassing van belastingverdragen. 

Bastian Kempeners

Bastian Kempeners MSc LL.M

Belastingadviseur

Bastian Kempeners MSc LL.M

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.