U hoort steeds meer over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Duurzaam inzetbare medewerkers zijn betrokken, gemotiveerd, gezond én productief, nu en in de toekomst!

Werken aan duurzame inzetbaarheid biedt niet alleen voordelen voor de individuele medewerker maar ook zeker voor uw bedrijf. Suczesvol ondernemen doet u samen met medewerkers wanneer deze gemotiveerd en betrokken zijn, voldoende ruimte krijgen voor persoonlijke en professionele groei en productief aan het werk zijn! Maar het kan ook zijn dat uw organisatie juist op het gebied van duurzame inzetbaarheid een extra boost moet krijgen, omdat:

  • Uw medewerkers een (te) hoge werkdruk ervaren
  • U het moeilijk vindt om adequaat om te gaan met oudere werknemers en hun expertises
  • Uw medewerkers beperkt eigen initiatief nemen en weinig probleemoplossend vermogen hebben
  • Het ziekteverzuim (te) hoog is
  • Uw onderneming sneller groeit dan uw medewerkers bij kunnen houden
  • Uw medewerkers onvoldoende weten wat van hen verwacht wordt
  • In projectteams de samenwerking erg lastig op gang komt en er weinig resultaat en productiviteit is

Herkent u zich in één of meerdere bovenstaande problemen, dan is de duurzame inzetbaarheid binnen uw onderneming aan verbetering toe! Bij dergelijke personele aangelegenheden adviseren wij u met gerichte oplossingen die ook nog eens in aanmerking komen voor een behoorlijke subsidie.

ESF Subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt een subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het verbeteren van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken. Per subsidieaanvraag bedraagt de maximale hoogte van de subsidie €12.500. De subsidie bedraagt 50% van het uurtarief van uw adviseur tot een maximum subsidie van €50 per uur. De aanvraagperiode loopt van maandag 25 juni 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018.

Freek Schepers

drs. Freek Schepers RA RC

Manager Organisatie advies

drs. Freek Schepers RA RC

Manager Organisatie advies

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.