Wijst u wel eens vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aan als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling? Dit kan alleen als u voldoet aan de gebruikelijkheidstoets.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% mag afwijken van hetgeen dat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Met ingang van 1 januari 2016 is daarbij gekomen dat het ook gebruikelijk moet zijn dat een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van het bepaalde omvang wordt aangewezen. Met andere woorden niet alleen de hoogte, maar ook het aanwijzen moet gebruikelijk zijn.

Vuistregel Belastingdienst geen magische kracht?

De Belastingdienst hanteert als vuistregel dat vergoedingen, verstrekkingen of ter beschikkingstellingen van maximaal €2.400 per persoon per jaar voldoen aan de gebruikelijkheidstoets.

Op wie rust de bewijslast dat is voldaan aan de gebruikelijkheidstoets?

Op 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst dient te bewijzen dat vanwege de hoogte van de vergoeding of verstrekking niet wordt voldaan aan de gebruikelijkheidstoets. In deze bewijslast slaagt de Belastingdienst niet door enkel en alleen te verwijzen naar de door haar gehanteerde vuistregel van € 2.400 per werknemer per jaar. 

Hoe kan de Belastingdienst aan haar bewijslast voldoen?

De Hoge Raad merkt op dat de totstandkomingsgeschiedenis van de werkkostenregeling nauwelijks aanknopingspunten biedt voor de wijze waarop de Belastingdienst aan haar bewijslast kan voldoen. Daarbij stelt de Hoge Raad wel dat de gebruikelijkheidstoets in algemene zin erop is gericht om oneigenlijk gebruik te beperken en extreme situaties te voorkomen.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het Hof voor een nieuwe behandeling van de vraag of aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. Op dit moment is duidelijk dat de bewijslast bij de Belastingdienst ligt, maar onduidelijk is nog op welke wijze de Belastingdienst deze verplichting gaat invullen. Slaagt de Belastingdienst in haar verplichting om bewijslast aan te dragen dan ligt de bal terug bij u om gemotiveerd deze stellingname te bestrijden. 

Geen uitzondering voor vergoedingen en verstrekkingen met een puur beloningselement

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde eerder in deze zaak dat de reikwijdte om vergoedingen of verstrekkingen aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte was beperkt. De Hoge Raad daarentegen heeft geoordeeld dat de reikwijdte niet is beperkt tot vergoedingen of verstrekking met een zuiver zakelijk of gemengd karakter. Hierdoor kunnen ook vergoedingen of verstrekkingen met een alleen beloningselement (denk daarbij aan een bonus of eindejaarsuitkering) worden aangewezen.

Joyce van Hooff

mr. Joyce van Hooff

Loonbelastingadviseur

mr. Joyce van Hooff

Loonbelastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.