Gemeenten kunnen forensenbelasting heffen aan eigenaren van (vakantie)woningen die zelf niet in de betreffende gemeente gevestigd zijn. Voorwaarde is dat zij in die betreffende gemeente een gemeubileerde (vakantie)woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin voor meer dan 90 dagen per jaar.

Verhuurcontract

Onlangs bracht de eigenaar van een vakantiewoning op Terschelling zijn zaak voor de rechter omdat hij forensenbelasting moest betalen. Dit, terwijl de woning naar zijn mening niet meer dan 90 dagen per jaar voor hem beschikbaar was. De eigenaar ging daarbij uit van het verhuurcontract dat hij met een verhuurbedrijf had gesloten. Hierin was bepaald dat het eigen gebruik van de woning was gemaximeerd op 90 dagen per jaar.

Maximering niet beslissend

Volgens de rechter was het verhuurcontract hierin echter niet bepalend. Het maximum kwam alleen aan de orde als het verhuurbedrijf de woning voor meer dan 275 dagen daadwerkelijk had verhuurd. Hiervan was in het betreffende jaar echter geen sprake, aangezien de woning slechts 147 dagen verhuurd was. De rechter was van mening dat hierdoor het gebruik door de eigenaar voor meer dan 90 dagen niet was uitgesloten. Dat de woning daadwerkelijk slechts 22 dagen door de eigenaar was gebruikt, deed niet ter zake. De aanslag forensenbelasting bleef in stand.
Een contract waarbij is opgenomen dat u maximaal 90 dagen mag verblijven in uw vakantiewoning, is dus niet afdoende om geen forensenbelasting te hoeven te betalen.
 

Stefan Mertens

drs. Stefan Mertens

Belastingadviseur

drs. Stefan Mertens

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.