Heeft u de beschikking werkhervattingskas 2020 al ontvangen?


Iedere werkgever ontvangt jaarlijks eind november van de belastingdienst de beschikking inzake de Werkhervattingskas (Whk). In deze beschikking wordt aan u de Whk premie medegedeeld welke u verschuldigd bent over het aankomende jaar.

Vaststellen van de premie

Bent u in de Whk-beschikking door de belastingdienst ingedeeld als middelgrote of grote werkgever, dan wordt de hoogte van uw premie mede bepaald door ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen welke door het UWV zijn verstrekt aan uw (ex-)werknemers. 

De ervaring leert ons helaas al jaren dat de belastingdienst en het UWV geregeld fouten maken bij het vaststellen van de premie. Zo worden er bijvoorbeeld uitkeringen toegerekend, welke niet toegerekend mogen worden. Door deze fouten wordt een te hoge premie vastgesteld, hetgeen bij u kan leiden tot (tien)duizenden euro’s aan extra premie per jaar. Een dergelijke fout kan maximaal 10 jaren doorwerken in uw premie, waardoor de financiële gevolgen groot kunnen zijn. 

Kosteloze screening

Had u in 2018 een premieloon van €337.000 of meer, en bent u derhalve in de Whk-beschikking door de belastingdienst gekwalificeerd als middelgrote of grote werkgever, dan bieden wij u een kosteloze en vrijblijvende eerste screening van uw Whk-beschikking aan. Mocht uit deze screening blijken dat u een hogere premie dan de minimum premie verschuldigd bent omdat u uitkeringen van (ex-)werknemers krijgt toegerekend, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

Verzorgen wij de salarisadministratie voor u, dan dient u uw Whk-beschikking 2020 aan te leveren bij uw salarisadministrateur, mocht u dit nog niet hebben gedaan. De vrijblijvende en kosteloze screening  wordt dan automatisch voor u verzorgd. 

U dient er rekening mee te houden dat, mocht het aantekenen van bezwaar gewenst zijn, dit bezwaar uiterlijk op 10 januari 2020 binnen dient te zijn bij de belastingdienst. Lever daarom tijdig uw Whk-beschikking bij ons aan! 

Jouw vragen zijn altijd welkom

Deel in uw netwerk