Iedere werkgever ontvangt jaarlijks eind november/begin december van de belastingdienst de beschikking inzake de Werkhervattingskas (Whk). In deze beschikking wordt aan u de Whk premie medegedeeld welke u verschuldigd bent over het aankomende jaar.

Vaststellen van de premie

Met als dagtekening 5 december 2020, ontvangt u ook dit jaar weer van de belastingdienst de beschikking inzake de Werkhervattingskas (Whk). In deze beschikking wordt aan u de Whk premie medegedeeld welke u verschuldigd bent over het aankomende jaar.
Bent u in de Whk-beschikking door de belastingdienst ingedeeld als middelgrote of grote werkgever, dan wordt de hoogte van uw premie mede bepaald door ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen welke door het UWV zijn verstrekt aan uw (ex-) werknemers.
De ervaring leert ons helaas al jaren dat de belastingdienst en het UWV geregeld fouten maken bij het vaststellen van de premie. Zo worden er bijvoorbeeld uitkeringen toegerekend, welke niet toegerekend mogen worden. Door deze fouten wordt een te hoge premie vastgesteld, hetgeen bij u kan leiden tot (tien)duizenden euro’s aan extra premie per jaar. Hierbij dient bedacht te worden dat een dergelijke fout maximaal 10 jaren kan doorwerken in uw premie, waardoor de financiële gevolgen groot kunnen zijn.

Kosteloze screening

Had u in 2019 een premieloon van €346.000 of meer, en bent u derhalve in de Whk-beschikking door de belastingdienst gekwalificeerd als middelgrote of grote werkgever, dan bieden wij u een kosteloze en vrijblijvende eerste screening van uw Whk-beschikking aan. Mocht uit deze screening blijken dat u een hogere premie dan de minimumpremie verschuldigd bent omdat u uitkeringen van (ex-)werknemers krijgt toegerekend, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Verzorgen wij de salarisadministratie voor u, dan dient u uw Whk-beschikking 2021 aan te leveren bij uw salarisadministrateur. De vrijblijvende en kosteloze screening  wordt dan automatisch voor u verzorgd.

U dient er rekening mee te houden dat, mocht het aantekenen van bezwaar gewenst zijn, dit bezwaar uiterlijk op 16 januari 2021 binnen dient te zijn bij de belastingdienst. Lever derhalve tijdig uw Whk-beschikking aan, dit kan via e-mail of bij uw salarisadministrateur of klantadviseur.

Jouw vragen zijn altijd welkom

mr. Kim Klaassens-Habets

Juridisch adviseur
Deel in uw netwerk