Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2020 ontvangen. De WOZ-waarde van uw (bedrijfs)pand is bepalend voor tal van heffingen.

WOZ-beschikking

U ontvangt van uw gemeente ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking met de waarde van uw onroerende zaak. Op basis hiervan ontvangt u een eigenarenheffing OZB en voor bedrijfspanden tevens een gebruikersheffing OZB. Uiteraard alleen als u eigenaar en/of gebruiker bent.

Belang van juiste WOZ-beschikking

Uw WOZ-beschikking is ook bepalend voor tal van andere belastingen. Zoals voor het eigenwoningforfait, de waardebepaling in box 3 van privé verhuurd onroerend goed en voor de heffing van schenk- en erfbelasting indien er een onroerende zaak in het spel is. Daarnaast is de WOZ-waarde ook bepalend voor de vraag of u nog op uw bedrijfspand kunt afschrijven.

Hoe vindt waardebepaling plaats?

De gemeente taxeert niet ieder onroerend goed om te komen tot een juiste waardebepaling. Waardes worden ook afgeleid uit verkoopcijfers van vergelijkbare panden en op basis van verhuurprijzen.

Het pand zelf

Als een pand niet individueel getaxeerd is, komt het nogal eens voor dat met individuele waardeverminderende factoren geen of onvoldoende rekening is gehouden. Daarbij kunt u denken aan achterstallig onderhoud, betonrot, vochtoverlast en dergelijke.

Omgevingsfactoren

Daarnaast bepaalt ook de omgeving de waarde van een onroerende zaak. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld geluidsoverlast door verkeer, stankoverlast door fabrieken of overlast door horeca.

In bezwaar

Heeft u een vermoeden dat uw WOZ te hoog is vastgesteld doordat er bijvoorbeeld geen of onvoldoende rekening is gehouden met één of meerdere waardedrukkende factoren, dan kunt u in bezwaar. Heeft u vragen over de WOZ-waarde, neem dan gerust contact met ons op.

Jouw vragen zijn altijd welkom

Steef Vasen LL.M

Belastingadviseur
Deel in uw netwerk