In het najaar van 2020 gaat de SDE++ regeling open. Deze regeling is interessant voor bedrijven willen investeren in hernieuwbare energieproductie en/of CO2-reducerende technieken. Op deze manier wil de overheid de energietransitie verder stimuleren. De subsidie is specifiek bedoeld voor organisaties in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

 

De subsidie is opgedeeld in 5 hoofdcategorieën, namelijk technieken op basis van ‘hernieuwbare elektriciteit’, ‘hernieuwbare warmte (WKK)’, ‘hernieuwbaar gas’, ‘CO2-reducerende warmte’ of ‘CO2- reducerende productie’. Per categorie kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

Subsidiëring onrendabele top

De SDE++ regeling subsidieert de onrendabele top. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die CO2 reduceert (het zogenoemde basisbedrag) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’).

Budget

In totaal is er een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • De subsidie is alleen bedoeld voor organisaties die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken toepassen
  • In sommige gevallen is een haalbaarheidsstudie verplicht
  • In de meeste gevallen zijn vergunningen vereist
  • In het geval van energieopwekking is een transportindicatie van de netbeheerder nodig

 

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie is mogelijk van dinsdag 24 november tot en met donderdag 17 december, 17:00 uur. Op de dag dat het budget wordt overschreven worden de aanvragen gerangschikt op basis van de verwachte subsidiebehoefte. Hoe eerder de aanvraag ingediend kan worden hoe groter de kans is dat de subsidie wordt verkregen. Het is dus zaak om op tijd te beginnen met het opstellen van de aanvraag, zodat deze zo vroeg mogelijk ingediend kan worden.

Aangezien het opstellen van de aanvraag de nodige tijd vergt is ons advies om er nu al mee te starten. Koenen en Co subsidieadviseurs kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de SDE++-subsidie.

Heeft u vragen over deze subsidieregeling of wilt u er gebruik van maken neem dan contact op met een van onze adviseurs:

Léon Kleinjans tel. 088-774 75 12
Tim Koetsenruijter tel. 088-774 78 99
Joost Hooijman tel. 088-774 76 28

 

Jouw vragen zijn altijd welkom

ing. Léon Kleinjans BSc

Subsidie adviseur
Deel in uw netwerk