Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.

Verwacht u een afwijking?

Ondernemers krijgen normaal gesproken aan het begin van het belastingjaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Omdat uw winstcijfers dan nog niet bekend zijn, baseert de fiscus zich dan op de cijfers uit het verleden. Weet of verwacht u inmiddels dat de winst over 2018 een stuk hoger dan wel lager is uitgevallen, dan is het verstandig de voorlopige aanslag naar boven respectievelijk beneden te laten bijstellen.  
Dit zeker met het oog op de belastingrente die de belastingdienst vanaf 1 juli a.s. gaat berekenen over belasting die op dat moment nog nabetaald moet worden over 2018.

Steef Vasen

Steef Vasen MSc

Belastingadviseur

Steef Vasen MSc

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.