Er zijn in de wet een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de hypotheekrente moet voldoen voordat deze aftrekbaar is. Een van deze voorwaarden is dat de hypotheekrente “drukt”. Er moet een contractuele verplichting zijn waaruit blijkt dat de hypotheekrente daadwerkelijk verschuldigd is.

Schenken

In de situatie dat er door een bekende of een familielid een hypotheek wordt verstrekt is het sowieso van belang om afspraken hieromtrent goed vast te leggen. In het bijzonder in het geval dat het desbetreffende familielid of de bekende de rentebedragen daarnaast nog eens schenkt. 

Onlangs is door het Hof Arnhem-Leeuwarden namelijk in een vergelijkbare situatie geoordeeld dat indien onvoldoende vast ligt dat de rentebedragen zijn geschonken en verrekend met de verschuldigde hypotheekrente, er feitelijk sprake is van een kwijtschelding. Bij kwijtschelding is er geen sprake meer van het verschuldigd zijn van de hypotheekrente op zich en is er daarom geen sprake van “drukken”. Met als gevolg dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. 

Dit is op te lossen door vast te leggen dat er sprake is van een schenking en dat die schenking vervolgens wordt verrekend met de verschuldigde rente. In dit geval blijft de verschuldigdheid van de rente intact en daarmee tevens de hypotheekrenteaftrek.  

Martijn Peeters

Martijn Peeters FFP MFP

Estate planner

Martijn Peeters FFP MFP

Estate planner

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.