De energie-investeringsaftek (EIA) is een extra aftrek voor ondernemingen die energievriendelijk investeren. De aftrek komt naast de normale afschrijving op de investeringen. De aftrek bedraagt momenteel 54,5% van het geïnvesteerde bedrag. De EIA wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

Energielijst

Welke bedrijfsmiddelen voor extra aftrek in aanmerking komen, wordt ieder jaar vastgelegd in de zogenaamde Energielijst. De lijst bevat ook de voorwaarden die gelden voor om voor de EIA in aanmerking te komen.
De Energielijst bevat een breed palet aan bedrijfsmiddelen die fiscaal gesubsidieerd worden, onderverdeeld in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering en energieadvies. Voorbeelden zijn LED-verlichting, zonnepanelen en energiezuinige koel- en vriesinstallaties.

Minimuminvesteringsbedrag

U moet uw investering binnen drie maanden nadat u geïnvesteerd heeft, aanmelden bij de RVO. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u bij de administratie moet bewaren. U verwerkt de EIA zelf in de belastingaangifte. De minimuminvestering om voor de EIA in aanmerking te komen, is €2.500.

Beleidsevaluatie

Onlangs is de EIA geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de EIA een nuttig instrument is om energiezuinige investeringen te bevorderen. De EIA blijft dan ook gehandhaafd. Wel heeft het kabinet in een reactie aangekondigd het percentage te willen verlagen van 54,5% naar 45%. Een verschil dus van 9,5%.
Overweegt u toch al om energiezuinige investeringen te doen, investeer dan nog dit jaar.

Administratieve lasten

Het kabinet wil ook de administratieve lasten van de EIA verminderen. Daarom wil men het loket voor aanvragen voor energie- en milieuvriendelijke investeringen integreren. Onze afdeling Subsidieadvies houdt u op de hoogte!
 

Joost Hooijman

ir. Joost Hooijman

Subsidieadviseur

ir. Joost Hooijman

Subsidieadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.